KYSYMYKSIÄ KUOLEMASTA


1. Mistä meidät on tehty?

"Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu" - 1. Moos. 2:7

VASTAUS: Jumala teki meidät alussa maan tomusta.

2. Mitä tapahtuu ihmisen kuollessa?

"Ja tomu palajaa maahan, niinkuin on ollutkin, ja henki palajaa Jumalan tykö, joka sen on antanutkin" - Saarn. 12:7

VASTAUS: Ruumis muuttuu uudelleen maan tomuksi. Henki palaa Jumalan luo, josta se on tullut. Sinne palaa niin hyvien kuin pahojenkin henki.

3. Mitä tarkoitetaan Jumalan luo palaavalla hengellä?

"Ruumis ilman henkeä on kuollut" - Jaak. 2:26
"Niin kauan kuin minussa vielä henkeä on ja Jumalan henkäystä sieraimissani" - Job 27:3

VASTAUS: Jumalan luo palaava henki on hänen meihin antama elämä. Vastaava on eläimilläkin (1. Moos. 1:30; 6:17; 7:15). Se ei ole Raamatun mukaan ilman ruumista tietoista elämää jatkava olento.

4. Mikä on sielu?

"Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu" - 1. Moos. 2:7

VASTAUS: Sielu on elävä olento. Se muodostuu aina ruumiista ja hengestä. Sielua ei ole olemassa ilman ruumista ja henkeä. Sielu on ihminen kokonaisuudessaan: ruumis + henki = sielu.

5. Kuolevatko sielut?

"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava" - Hes. 18:19

VASTAUS: Raamatun mukaan vain Jumalalla on kuolemattomuus (1. Tim. 6:15-16). Ihminen on sen sijaan kuolevainen sielu. Herra sanoo, että synnin tähden hänen on kuoltava.

6. Menevätkö hyvät ihmiset kuollessaan taivaaseen?

"Kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin" - Joh. 5:28-29
"Mitä kantaisäämme Daavidiin tulee, -- hän on sekä kuollut että haudattu; onhan hänen hautansa meidän keskellämme vielä tänäkin päivänä. -- Sillä ei Daavid ole astunut ylös taivaisiin" - Apt. 2:29,34

VASTAUS: Kuollessaan ihmiset (sielut) eivät mene taivaaseen (vain henki) eivätkä helvettiin. Heidän ruumiinsa odottavat haudoissa ylösnousemuksen päivää.

7. Onko ihminen kuoltuaan tietoisessa tilassa?

"Elävät tietävät, että että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. -- Myös heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt, -- ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa [haudassa], jonne olet menevä" - Saarn. 9:5-6,10
"Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista" - Ps. 115:17

VASTAUS: Jumala sanoo, etteivät "kuolleet -- tiedä mitään".

8. Voiko kuolleisiin saada tietyissä tilanteissa yhteyden?

"Ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennenkuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa. -- Kohoavatko hänen lapsensa kunniaan - ei hän sitä tiedä, vaipuvatko vähäisiksi - ei hän heitä huomaa" - Job 14:12,21
"Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla" - Saarn. 9:6

VASTAUS: Kuolleet eivät voi olla yhteydessä elävien kanssa (ks. kohdat 12 ja 13), koska he "eivät tiedä mitään". He ovat täysin kuolleita. Heidän ajatusmaailmansa toiminta on lakannut (Ps. 146:4).

9. Jeesus kutsui kuolleiden tilaa uneksi (Joh. 11:11-14). Miten pitkään he nukkuvat?

"Ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennenkuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa" - Job 14:12
"Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla" - 2. Piet. 3:10

VASTAUS: Kuolleet nukkuvat maailman lopulla tulevaan Herran päivään saakka. Siihen asti ihminen on täysin tiedottomassa tilassa.

10. Mitä Herran omina kuolleille tapahtuu Kristuksen tulemuksessa?

"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan" - Ilm. 22:12
"Itse Herra on tuleva alas taivaasta -- ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös -- ja niin me saamme aina olla Herran kanssa" - 1. Tess. 4:16-17
"Kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä -- sillä pasuuna soi, ja kuolleet nousevat katoamattomina. -- Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen" - 1. Kor. 15:51-54

VASTAUS: He saavat palkkansa. He nousevat kuolleista, saavat kuolemattoman ruumiin ja heidät temmataan ylös Herraa vastaan. Jos ihmiset saisivat palkkansa jo kuollessaan, ylösnousemuksella ei olisi mitään merkitystä.

11. Mistä tulevat virheelliset tiedot kuolemasta?

"Käärme sanoi vaimolle: 'Ette suinkaan kuole'" - 1. Moos. 3:4
"Se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan" - Ilm. 12:9

VASTAUS: Paholainen johti Eevan syntiin väittämällä, ettei siitä olisikaan kuolemaa seurauksena.

12. Miten paholainen tekee väärät opetuksensa uskottaviksi?

"Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä" - Ilm. 16:14
"Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin" - Matt. 24:24

VASTAUS: Paholainen saa aikaan hämmästyttäviä ihmeitä. Koska hän voi tekeytyä taivaalliseksi olennoksi, kuten Kristukseksi, Pyhäksi Hengeksi tai "valkeuden enkeliksi" (2. Kor.11:14-15), niin luonnollisesti myös kuolleeksi ihmiseksi. Hän käyttää palveluksessaan myös mitä parhaimmilta näyttäviä sananjulistajia (jakeet 13,15).

13. Miten uskovat voivat välttyä virheellisiltä näkemyksiltä?

"Nämä -- tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin" - Apt. 17:11
"'Pysykää laissa ja todistuksessa!' Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole" - Jes. 8:20

VASTAUS: Tutkiessaan ahkerasti Raamattua Herran omat havaitsevat totuudeksi sen, että kuolleet ovat todella kuolleita eivätkä eläviä. Sen vuoksi he hylkäävät väitteet, joiden mukaan voitaisiin saada yhteys kuolleiden henkiin. He eivät usko opettajiin, jotka väittävät saaneensa asiasta erityistä valoa ihmeiden kautta.

14. Voivatko ylösnousemuksessa herätetyt vanhurskaat vielä kuolla?

"Sillä he eivät enää voi kuolla" - Luuk. 20:36
"Hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva" - Ilm. 21:4

VASTAUS: Kuolema, suru ja itku ovat täydellisesti poissa Jumalan uudistetusta valtakunnasta.

15. Menikö ristillä ollut ryöväri paratiisiin samana päivänä, jona hän kuoli (Luuk. 23:43)?

VASTAUS: Hän ei voinut mennä samana päivänä. Raamattu kertoo, että paratiisi on nykyisin siellä, missä on Jumalan valtaistuin (Ilm. 2:7; 22:1-2). Jeesus ei itsekään mennyt sinne vielä pitkäperjantaina. Seuraavana sunnuntaiaamuna, noustuaan kuolleista, hän sanoi Marialle: "En minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö" (Joh. 20:17). On huomattava, että välimerkit otettiin käyttöön monia satoja vuosia evankeliumin kirjoittamisen jälkeen. Ne eivät siten kuulu innoitettuun tekstiin. Jeesuksen ryövärille osoittamissa sanoissa kaksoispiste on "tänä päivänä" -sanojen edellä, kun se pitäisi olla niiden jälkeen (Luuk. 23:43). Jotta teksti olisi sopusoinnussa muun Raamatun kanssa, sen pitäisi kuulua: "Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä: sinun pitää oleman minun kanssani paratiisissa". Vapahtaja korosti ristiinnaulitsemispäiväänsä, jolloin suurimmankin ryövärin synnit sovitettiin. Hänen sanansa sisälsivät viimeisen tahdon eli testamentin. On syytä vielä todeta, että Jeesuksen tulo kuninkuudessaan on vielä edessäpäin (Matt. 25:31). Vasta sen tapahtuessa kuolleet nousevat Jeesuksen luo (1. Tess. 4:15-17).

16. Puhutaanko Raamatussa kuolemattomasta sielusta?

VASTAUS: Raamatussa ei kertaakaan sanota sielua kuolemattomaksi. Jumalalla "ainoalla on kuolemattomuus" (1. Tim. 6:16)

17. Mitä tarkoittavat Jeesuksen sanat: "Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole" (Joh. 11:26)?

VASTAUS: Tässä ei tarkoiteta ensimmäistä kuolemaa, jonka kaikki joutuvat kokemaan (Hebr. 9:27). Se onkin uneen verrattava, koska Kristus herättää siitä omansa (Joh. 11:11-14,25). Uskovien ei tarvitse joutua toiseen kuolemaan (Ilm. 2:11; 21:8).

18. Mitä tarkoitetaan ilmaisulla, jonka mukaan "kuolleillekin on julistettu evankeliumi" (1. Piet. 4:6)?

VASTAUS: Apostoli viittaa aikaisemmin eläneisiin ihmisiin, jotka ovat jo kuolleet. Heillä on ennen kuolemaansa ollut mahdollisuus tehdä ratkaisunsa Herran puolelle, "niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa" (Room. 1:20).

19. Kerrotaanko Raamatussa, että Kristus olisi mennyt ristiinnaulitsemisensa ja ylösnousemuksensa välisenä aikana saarnaamaan vangituille sieluille tuonelassa (tai helvetissä)?

VASTAUS: Ajatus kysymykseen on saatu jossain määrin vaikeaselkoisesta tekstistä (1. Piet. 3:18-20). On huomattava, ettei siinä vastoin yleistä luuloa esitetä saarnaamisen tapahtuneen helvetissä tai tuonelassa. Pikemminkin viitataan Nooan aikana eläneisiin ihmisiin, joille tämä arkkia rakentaessaan saarnasi Kristuksen Hengen vaikutuksesta. Herra olisi halunnut pelastaa heidät (1. Moos. 6:3; 2. Piet. 2:5). Onhan evankeliumilla synnin vankeudesta vapauttava voima (Ps. 142:8; Jes. 42:6-7; 61:1; Luuk. 4:18). Vaikka "Jumalan pitkämielisyys odotti" saarnan tuloksia peräti 120 vuotta (1. Moos. 6:3; 1. Piet. 3:20), niin "vankeudessa olleista hengistä" vain kahdeksan vapautui ja pelastui. Sama Henki, joka vaikutti Kristuksen ylösnousemuksessa, oli siis vaikuttanut jo Nooan saarnatessa ja vaikuttaa edelleen. Se vaikuttaa Kristuksen asialla elävien keskuudessa.

20. Useissa kohdin Raamatussa sanotaan ihmisen joutuvan kuoltuaan tuonelaan. Millaisesta paikasta siinä on kysymys?

VASTAUS: Vanhassa testamentissa tuonelaksi on käännetty alkutekstin sana seol, joka oikeastaan tarkoittaa kuoppaa, koloa tai syvennystä eli hautaa. Uudessa testamentissa vastaava alkutekstin sana on hades, jota kreikkalaisessa tarustossa käytetään kuolemasta. Jeesus puhui tuhosta käyttäen sanaa tuonela. Niinpä Kapernaumin kaupungin oli mentävä "alas tuonelaan" (Luuk. 10:15). Ennustuksen täyttymyksenä se on nykyisin raunioina. "Tuonelan portit eivät -- voita" seurakuntaa, joka on perustettu kalliolle (Matt. 16:18). Tuonela ei tarkoita paikkaa, jossa ihminen jatkaisi tietoista elämää kuoleman jälkeen.

SAPATIN ALKAMISAJAT

Paikka: Jämsä

Alku: 20:56, 19/04/2024

Loppu: 20:58, 20/04/2024