KYSYMYKSIÄ JUMALAN LAISTA


1. Mikä on kymmenen käskyn alkuperä?

"Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi: --" - 2. Moos. 20:1
"Mooses kääntyi ja astui alas vuorelta, ja hänen kädessään oli kaksi laintaulua. -- taulut olivat Jumalan tekemät, ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu"
- 2. Moos. 32:15-16

VASTAUS:  Kaikkivaltias Jumala esitti suullisesti kymmenen käskyään ja kirjoitti ne kivitauluihin.

2. Miten synti määritellään?

"Synti on laittomuus" - 1. Joh. 3:4
"Kaikki vääryys on syntiä" - 1. Joh. 5:17

VASTAUS : Synti on Jumalan kymmenen käskyn rikkomista. Koska "Herran laki on täydellinen" (Ps. 19:8) , se kattaa kaiken mahdollisen synnin. Mitään syntiä ei voida tehdä kymmenen käskyn tuomitsematta sitä.

3. Miksi Jumala antoi kymmenen käskyään?

A. Jotta ihmiset voisivat elää onnellisina.
"Autuas se, joka noudattaa lakia" - Sananl. 29:18
"Sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni; sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat" - Sananl. 3:1-2

VASTAUS: Jumala loi ihmisen nauttimaan onnesta, rauhasta ja täysipainoisesta elämästä. Jumalan laki osoittaa tien, jota kulkemalla ihminen voi todella osallistua näistä siunauksista.

B. Jotta ihmiset voisivat erottaa oikean väärästä.
"Lain kautta tulee synnin tunto" - Room. 3:20
"Syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta; sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut: 'Älä himoitse'" - Room. 7:7

VASTAUS:  Kymmenen käskyä osoittavat, mikä on siveellisesti ja eettisesti oikein. Jumalan laki on kuin peili (Jaak. 1:23-25). Se osoittaa väärät teot elämässä samoin kuin peili kasvoissa olevan lian.

C. Jotta ihmiset eivät joutuisi vaaroihin ja onnettomuuksiin.
"Vahvista minua, että minä pelastuisin, niin minä katselen alati sinun käskyjäsi. Sinä hylkäät kaikki, jotka sinun käskyistäsi eksyvät" - Ps. 119:117-118

VASTAUS: Jumalan laki suojelee ihmisen elämää, omaisuutta ja mainetta. Se johtaa ihmisen luottamaan Jumalaan ja hänen johdatukseensa ihmisen parhaaksi.

4. Poistiko Jeesus lain ollessaan maan päällä?

Jeesus sanoi: "Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan.Totisesti: laista ei häviä yksikään kirjain, ei pieninkään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi" - Matt. 5:18-19

VASTAUS: Jeesus osoitti hyvin selvästi, ettei hän tullut poistamaan lakia vaan täyttämään ja pitämään sen. Poistamisen asemasta hän teki "lain suureksi ja ihanaksi" (Jes. 42:21). Niinpä Jeesus osoitti, että vihastuessaan ihminen rikkoo käskyä "Älä tapa" (Matt. 5:21-22; 1. Joh. 3:15) ja katsoessaan himoiten hän rikkoo käskyä "Älä tee huorin" (Matt. 5:27-28). Hän sanoi myös: "Jos te minua rakastette, niin te pidätte minun käskyni" (Joh. 14:15).

5. Voiko kymmenen käskyn laki koskaan muuttua tai lakata olemasta voimassa?

"Ennemmin taivas ja maa katoavat, kuin yksikään lain piirto häviää" - Luuk. 16:17
"En minä liittoani riko, enkä minä muuta sitä, mikä on minun huuliltani lähtenyt" - Ps. 89:35
"Luotettavat ovat kaikki hänen asetuksensa. Ne pysyvät järkkymättä aina ja iankaikkisesti" - Ps. 111:7-8

VASTAUS: Raamattu osoittaa selvästi, ettei laki muutu. Jos laki olisi ollut muutettavissa, ihminen olisi voitu pelastaa synnistä ilman Jeesuksen kuolemaa, jonka lain rikkominen vaati. Herra ei kuitenkaan voinut muuttaa lakiaan, joka ilmentää hänen pyhän luonteensa periaatteita. Se pysyy yhtä kauan kuin Jumala itse. Seuraava taulukko osoittaa, että Jumalalla ja hänen laillaan on samanlaisia ominaisuuksia (jos sinulla on lukuohjelman vanha versio, joka toinen rivi kuvaa Jumalaa ja joka toinen rivi Jumalan lakia).

JUMALA ON

JUMALAN LAKI ON

Hyvä, Luuk. 18:19

Hyvä, Room. 7:12

Pyhä, Jes. 5:16

Pyhä, Room. 7:12

Vanhurskas, 5. Moos. 32:4

Vanhurskas, Room. 7:12
 

Täydellinen, Matt. 5:48

Täydellinen, Ps. 19:8

Rakkaus, 1. Joh. 4:8

Rakkaus, Room. 13:10

Totuus, 5. Moos. 32:4

Totuus, Ps. 119:142,151

Hengellinen, Joh. 4:24

Hengellinen, Room. 7:14

Muuttumaton, Jaak. 1:17
 

Muuttumaton, Matt. 5:18

Ikuinen, 1. Moos. 21:33

Ikuinen, Ps. 111:7-8

Kymmenessä käskyssä Jumalan luonteen periaatteet on muotoiltu sillä tavalla, että ihminen voi ne ymmärtää. Jeesuksen elämä osoitti sen luonteen. Lakia on mahdotonta muuttaa.

6. Miksi Jumalan laki on äärettömän tärkeä?

"Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut" - Ap.t.17:31
Jeesus sanoi:
"Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan" - Matt. 16:27
"Ne, jotka ovat tehneet syntiä lakia tuntematta, myös tuhoutuvat laista riippumatta. Ne taas, jotka ovat lain tuntien tehneet syntiä, myös tuomitaan lain nojalla." - Room. 2:12
"Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva" - Jaak. 2:12

VASTAUS: Kymmenen käskyn laki on tuomiolla mittapuuna ihmisen kohtaloa ratkaistaessa. Sen vuoksi on vaarallista tahallaan elää sen periaatteiden vastaisesti. (Hebr. 10:26-27).

7. Voivatko tietoisesti Jumalan käskyjä (vaikka vain yhtä) rikkovat pelastua?

"Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin" - Jaak. 2:10
"Synnin palkka on kuolema" - Room. 6:23

VASTAUS: Raamattu osoittaa, että jokaisen Jumalan käskyn rikkominen on syntiä, jonka seurauksena on kadotus. Tottelemattomuus yhdessä asiassa toi synnin maailmaan. Samoin tahallinen rikkomus yhdessä kohdassa vie ihmisen tuhoon. Raamatussa osoitetaan kohtalokkaaksi nimenomaan kieltäytyminen kuuliaisuudesta jumalan käskyille (Jaak. 4:17).

8. Voiko kukaan pelastua lain pitämisellä?

"Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta -se on Jumalan lahja- ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi" - Ef. 2:8-9
"Kun kuitenkin tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä lain vaatimia tekoja vaan uskomalla Jeesukseen Kristukseen, olemme mekin uskoneet Jeesukseen Kristukseen, jotta tulisimme vanhurskaiksi häneen uskomalla emmekä tekemällä lain vaatimia tekoja. Eihän kukaan ihminen tule vanhurskaaksi tekemällä mitä laki vaatii." - Gal. 2:16

VASTAUS: Kenenkään ei ole mahdollista pelastua lain pitämisellä. Kaikki tarvitsevat synnin tähden pelastusta armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Pelastus saadaan vapaana lahjana ilman ihmisen ansioita. Lain tehtävänä on osoittaa elämässämme oleva synti (Room. 3:20). Siitä saadaan puhdistus ja anteeksiantamus Jeesuksen kautta.

9. Miten kääntyneen kristityn on mahdollista noudattaa Jumalan käskyjä?

"Minä panen lakini heidän mieleensä, ja kirjoitan ne heidän sydämiinsä" - Hebr. 8:10
"Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa" - Fil. 4:13
"Jumala teki, lähettämällä oman Poikansa -- että lain vanhurskaus täytettäisiin meissä" - Room. 8:3-4

VASTAUS: Kristus antaa katuvalle synnit anteeksi ja auttaa häntä pääsemään sopusointuun hänen lakinsa kanssa. Uudessa liitossa Kristus lupasi antaa ihmiselle voiman, joka saa aikaan muutoksen sydämessä, niin että se taipuu kuuliaiseksi Jumalan käskyille (Hes. 36:26-27; Hebr. 8:10-12). Herra ei siis tee muutosta lakiinsa vaan ihmisen suhteeseen siihen.

10. Vapauttaako eläminen uskosta ja armon alla kristityn kuuliaisuudesta laille?

"Synnin ei pidä teitä valitseman, koska ette ole lain alla, vaan armon alla. Kuinka siis on? Saammeko tehdä syntiä [rikkoa Jumalan lakia], koska emme ole lain alla, vaan armon alla? Pois se!" - Room. 6:14-15
"Teemmekö siis lain mitättömäksi uskon kautta? Pois se! Vaan me vahvistamme lain" - Room. 3:31

VASTAUS: Apostoli kirjoittaa armon korostavan lakia. Eihän armahdettua rikollistakaan vapauteta velvollisuudesta noudattaa lakia. Synnin rangaistuksesta vapautetulla on oikeastaan kaksinkertainen velvollisuus noudattaa lakia. Hän tajuaa, millainen hinta hänen pelastamisestaan on maksettu ristillä.

11. Onko kymmenen käskyä toistettu ja vahvistettu Uudessa testamentissa?

VASTAUS: Seuraavasta voidaan selvästi havaita, että Jeesus ja apostolit viittasivat jokaiseen kymmenestä käskystä. Näin he osoittavat niiden olevan voimassa Uuden testamentin aikakaudella.

JUMALAN LAKI UUDESSA TESTAMENTISSA

I
"Herraa, sinun Jumalaasi, pitää sinun kumartaman ja häntä ainoata palveleman" - Matt. 4:10

II
"Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia" - 1. Joh. 5:21
"Emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvailema" - Apt. 17:29

III
"Ettei Jumalan nimi ja oppi tulisi häväistyksi" - 1. Tim. 6:1

IV
"Hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: 'Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa' -- Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva. Sillä joka on päässyt hänen lepoonsa, on saanut levon teoistaan, hänkin, niinkuin Jumala omista teoistansa" - Hebr. 4:4,9-10

V
"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - Matt. 19:19

VI
"Älä tapa" - Room. 13:9

VII
"Älä tee huorin" - Matt. 19:18

VIII
"Älä varasta" - Room. 13:9

IX
"Älä sano väärää todistusta" - Matt. 19:18

X
"älä himoitse" - Room. 7:7

12. Tarkoitetaanko Jumalan lailla ja Mooseksen lailla samaa?

VASTAUS: Jumalan lakia tarvitaan osoittamaan synti, sillä "missä lakia ei ole, siellä ei ole rikkomustakaan" (Room. 4:15). Sitä tarvitaan jatkuvasti, siksi se onkin aina voimassa (Ps. 111:7-8). Mooseksen laki puolestaan on "rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen" (Gal. 3:16,19). Se sisälsi sääntöjä, jotka liittyivät juutalaiseen pappeuteen, uhrimenoihin ja muuhun Vanhan testamentin ajan jumalanpalveluselämään. Ne kuvasivat Jeesuksen suurta uhria ja palvelusta hyväksemme. Niiden kautta silloiset ihmiset saattoivat uskoa anteeksiantoon ja sovitukseen synneistään (kuten mekin nykyään ehtoollisen kautta). Mooseksen lain merkitys päättyi Jeesuksen kuollessa ristillä. Siitä osoituksena temppelin esirippu repesi (Luuk. 23:45-46). Profeetta Daniel erotti Jumalan lain selvästi Mooseksen laista (Dan. 9:10-11). Niiden eroavuudet osoittaa myös seuraava taulukko (jos sinulla on vanha lukuohjelman versio, joka toinen rivi kuvaa siveyslakia ja joka toinen seremonialakia):

SIVEYSLAKI

SEREMONIALAKI

1.

Herra itse puhui kansalle (2. Moos. 20:1-22; 5. Moos. 4:12-13; 5:22)

Mooses opetti kansalle (2. Moos. 24:3; 5. Moos. 5:31).

2

Jumala itse kirjoitti kivitauluille (2. Moos. 24:12; 31:18; 32:16; 5. Moos. 9:10; 10:1-4)

Mooses kirjoitti kirjaan (2. Moos. 24:4; 5. Moos. 31:9).


3.

Säilytettiin liitonarkissa (5. Moos. 10:1-5).

Säilytettiin liitonarkin sivulla (5. Moos. 31:24-26).

4

Täydellinen laki (5. Moos. 5:6-22; Ps. 19:8; Jaak. 1:25)

Varjolaki (Hebr. 10:1-4).


5.

Vapauden laki, josta on iloa (Jaak. 2:11-12; Ps. 119:47-77; Room. 7:22).

Muodostui taakaksi (Apt. 15:1,5,10).

6.

Hengellinen (Room. 7:14).

Lihallinen (Hebr. 7:16).

7.

Iankaikinen ja muuttumaton (Ps. 111:7-8; Luuk. 16:17).

Väliaikainen (Hebr. 7:12, 18).

8.

Osoittaa synnin (Room. 3:20; 7:7).

Osoitti esikuvalliset syntiuhrit (3. Moos. 4-5; Hebr. 10:1-4).

9.

Käytössä tuomiolla (Jaak. 2:11-12).

Sen perusteella ei tuomita (Kol. 2:14-17).

10.

Kristuksen kuolemallaan vahvistama (Jes. 42:21; Matt. 5:17-18; Room. 3:31).

Kristuksen kuollessa poistettu käytöstä (Ef. 2:15; Matt. 27:51; Hebr. 10:8-14).

13. Miten Kristusta vastaanottamaan valmistautuvat kristityt suhtautuvat Jumalan lakiin?

"Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon" - Ilm. 14:12

VASTAUS: Ennen Herran tulemusta maailmassa julistetaan kolminkertaista sanomaa, joka valmistaa ihmiskunnan lopulliseen sadonkorjuuseen (Ilm. 14:6-20). Sen tuloksena miodostuu Jeesukseen uskovien joukko, joka on kuuliainen Jumalan käskyille. Toisaalta osoitetaan, että sielunvihollinen vihaa erityisesti niitä, "jotka pitävät Jumalan käskyt" (Ilm. 12:17). Hän pyrkii saamaan kaikki heitä vastaan (Ilm. 13:12-17). Raamatussa kuitenkin osoitetaan, että ihmiskunta kärsii jo nyt siitä, että se on luopunut Jumalan käskyistä (Jes. 24:3-6). Lopulta Jumala joutuu toimimaan Jumalan laista piittaamattomia vastaan (Ps. 119:126). Jeesus sanoi: "Miksi te itse rikotte Jumalan käskyn perinnäissääntönne tähden? -- Turhaan he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä" (Matt. 15:3-9).

14. Apostoli vakuuttaa, että "Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta" (Gal. 3:13). Vapauttaako tämä meidät tottelemasta lakia?

VASTAUS: Lain kirous on kuolema (Room. 6:23). Kristus kärsi kuoleman meidän tähtemme (Hebr. 2:9). Meidät on vapautettu kuolemasta eli lain kirouksesta. Sen sijaan saamme Kristuksen kautta iankaikkisen elämän.

15. Eikö Paavali osoita, että Jumalan laki kumottiin ristillä (Kol. 2:14-17; Ef. 2:15)?

VASTAUS: Mainituissa kohdissa ei käsitellä kymmenen käskyn lakia, vaan mainitaan selvästi, että kysymyksessä olivat säädökset eli Mooseksen kautta annettu seremonialaki. Sen uhri- ja pappisjärjestelmällä oli merkitys vain siihen asti, kun Jeesus niiden täyttymyksenä kuoli ristillä (Gal. 3:19). Jumalan laista ei voi olla kysymys, koska kymmeniä vuosia Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen apostoli sanoo sen olevan pyhän, vanhurskaan ja hyvän (Room. 7:7,12).

16. Raamatussa sanotaan, että rakkaus on "lain täyttymys" (Room. 13:10). Samoin osoitetaan, että rakkaudesta Jumalaan ja lähimmäisiin "riippuu kaikki laki ja profeetat" (Matt. 22:38-40). Eivätkö nämä rakkauden käskyt ole nykyisin kymmenen käskyn paikalla?

VASTAUS: Kahdessa rakkauden käskyssä, jotka annettiin jo Mooseksen aikana (3. Moos. 19:18; 5. Moos. 6:4-5), on oikeastaan yhteenveto kymmenestä käskystä. Jos rakastamme Jumalaa, haluamme noudattaa laissa ensimmäisinä olevia käskyjä, jotka koskevat suhdettamme häneen. Muissa käskyissä on taas kysymys suhteestamme lähimmäisiin, joita tulee samoin rakastaa. Sen vuosi Paavali kirjoittaa: "Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sentähden on rakkaus lain täyttymys" (Room. 13:10). Samassa yhteydessä hän toteaa, että käskyt "'Älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse' -- sisältyvät kaikki tähän sanaan: 'Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi'" (jae 9). Rakkaus tekee kuuliaisuudesta käskyille ilon (Ps. 40:9). Jeesus sanoikin: "Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni" (Joh. 14:15). Oikeastaan onkin mahdotonta rakastaa Jumalaa ja samalla kieltäytyä noudattamasta hänen käskyjään, sillä Raamattu sanoo: "Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat" (1. Joh. 5:3). "Joka sanoo: 'Minä tunnen hänet', eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä" (1. Joh. 2:4).

17. Paavali kirjoittaa, että "Kristus on lain loppu" (Room. 10:4). Mitä tämä tarkoittaa?

VASTAUS: Kyseisessä kohdassa sana loppu on käännetty kreikan kielen sanasta telos, joka tarkoittaa oikeastaan lopputulosta tai päämäärää. Näin sana onkin käännetty useissa muissa Uuden testamentin teksteissä (1. Tim. 1:5; 1. Piet. 1:9). Lain tehtävänä on osoittaa syntimme ja evankeliumin tehtävänä on johtaa päämäärään, Kristuksen luo, joka antaa syntimme anteeksi.

18. Väitetään, että kymmenen käskyä olivat vain juutalaisia varten, koska ne annettiin Siinain vuorella. Eivätkö ne olleet voimassa jo aikaisemmin?

VASTAUS: Jo paljon ennen Siinain tapahtumia viitataan lähes jokaiseen kymmenestä käskystä ja osoitetaan, että niiden rikkominen oli synti (1. Moos. 35:1-4; 2:1-3; 9:23-27; 4:8-11; 39:7-9; 44:8; 12:11-20; 27:5-41). Apostolit osoittavat, että lain rikkominen on synti. Syyllisyyttä ei voida osoittaa ilman lakia (1. Joh. 3:4; Room. 5:12-13). Koska syntiset Aadamista lähtien on todettu syyllisiksi, on lain täytynyt olla olemassa, vaikka sitä ei ollut vielä kirjoitettu (Room. 2:14-15). Selvä osoitus käskyjen olemassaolosta kauan ennen Siinaita on Jumalan todistus: "Aabraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiäni ja opetuksiani" (1. Moos. 26:5). Myös Israelin kansa tunsi Jumalan lain ennen varsinaista käskyjen julistusta, koska sille sanottiin jonkin verran aikaisemmin: "Kuinka kauan te aiotte kieltäytyä noudattamasta minun käskyjäni ja lakejani?" (2. Moos. 16:4,28; 18:16).

19. Pelastuivatko Vanhan testamentin hurskaat ihmiset lain kautta?

VASTAUS: Kukaan ei voi pelastua lain kautta. Kaikkina aikoina ihmisen ainoa mahdollisuus on pelastua hänen "armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja" (2. Tim. 1:9). Meille kerrotaan, miten Nooa, Mooses ja koko Israelin kansa löysivät armon (1. Moos. 6:8; 2. Moos. 33:17; Jer. 31:3). Sitten mainitaan Aabelin, Eenokin (Heenok, Hanok), Aabrahamin, Iisakin, Jaakobin, Joosefin ja monien muiden Vanhan testamentin hurskaiden pelastuneen "uskon kautta" (Hebr. 11). Lain tehtävänä on aina ollut osoittaa synti. Vain Jeesus voi pelastaa ihmisen synnistä (Apt. 4:12).

20. Eikö omatunto osoita, mikä on oikein ja mikä väärin? Miksi tarvitaan lakia?

VASTAUS: Raamatussa viitataan heikkoon ja tahraantuneeseen omaantuntoon, joka ei soita oikean ja väärän eroa (1. Kor. 6:7,10; 1. Tim. 4:2). Niin on vaara, että jokainen tekee omasta mielestään oikein (Tuom. 17:6; Sananl. 14:12). Raamattu ilmaisee Jumalan tahdon luotettavalla tavalla kymmenessä käskyssä (Jes. 8:20). "Omaan sydämeensä luottavainen on tyhmä" (Sananl. 28:26).

SAPATIN ALKAMISAJAT

Paikka: Jämsä

Alku: 17:44, 01/03/2024

Loppu: 17:47, 02/03/2024