KYSYMYKSIÄ HELVETISTÄ


1. Kuinka monen kadotetun sielu on tällä hetkellä helvetissä kärsimässä rangaistusta?

"Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät" - 2. Piet. 2:9

VASTAUS: Helvetin tulessa ei ole tällä hetkellä yhtään sielua. Raamatun mukaan Jumala säilyttää pahat ihmiset tuomion päivään rangaistaviksi.

2. Milloin syntiset heitetään helvetin tuleen?

"Niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta, ja heittävät heidät tuliseen pätsiin" - Matt. 13: 40-42
"Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä" - Joh. 12:48

VASTAUS: Syntiset heitetään helvetin tuleen maailman lopussa suurena tuomion päivänä - ei kuolinhetkellä. Jumala ei rankaise ihmistä ennen kuin hänen asiansa on tutkittu ja ratkaistu oikeudenkäynnissä maailman lopussa. Ei olisi jumalallista polttaa 5.000 vuotta sitten kuollutta murhaajaa 5.000 vuotta kauemmin kuin nykyaikana saman synnin tehnyttä kuollutta.

3. Missä kuolleet ovat nyt?

"Hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen" - Joh. 5:28-29

VASTAUS: Sekä jumalattomat että vanhurskaat ovat kuolleina haudoissaan ylösnousemuksen päivään saakka.

4. Mikä on synnin palkka ja rangaistus?

"Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme" - Room. 6:23
"Jumala -- antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä" - Joh. 3:16

VASTAUS: Palkka ja rangaistus synnistä on kuolema, ei siis iankaikkinen elämä helvetin tulessa. Jumalattomat tuhoutuvat eli kuolevat. Vanhurskaat saavat iankaikkisen elämän.

5. Mitä jumalattomille tapahtuu helvetin tulessa?

"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema" - Ilm. 21:8

VASTAUS: Jumalattomia kohtaa toinen kuolema helvetin tulessa. Jos he kituisivat helvetissä loputtomasti, heidän täytyisi olla kuolemattomia. Tämä on kuitenkin mahdotonta, koska Raamatun mukaan Jumalalla "ainoalla on kuolemattomuus" (1. Tim. 6:16).
HUOMAUTUS: Raamatun mukaan syntisten "palkka on kuolema" (Room. 6:23). Herrasta sanotaan, että "jumalattomat hän hukuttaa" (Ps. 145:20). "Heidät polttaa se päivä -- niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa -- sillä he tulevat tomuksi" (Mal. 4:1,3). "Pahat hävitetään --. He katoavat, katoavat niinkuin savu" (Ps. 37:9,20). "Tuli kuluttaa heidät" (Ps. 21:10). "Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole" (Ps. 37:10). Siis jumalattomat kuolevat ja tuhoutuvat. He eivät elä loputtomasti vaivanpaikassa.

6. Milloin ja miten helvetin tuli syttyy palamaan?

"Niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen Poika lähettää enkelinsä ja he -- heittävät heidät tuliseen pätsiin" - Matt. 13:40-42
"Tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät" - Ilm. 20:9
"Vanhurskas saa palkkansa maan päällä, saati sitten jumalaton ja syntinen" - Sananl. 11:31

VASTAUS: Maailman lopussa. Silloin Jumalan tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa jumalattomat.

7. Miten laajalle ja miten kuumana helvetin tuli leviää?

"Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat" - 2. Piet. 3:10

VASTAUS: Helvetin tuli on yhtä laaja kuin maailma, koska kaikki tämän maan päällä palaa. Se polttaa ja sulattaa kaiken maan pinnalta ja myös ilmakehän, jota Raamatussa kutsutaan taivaaksi.

8. Kuinka kauan jumalattomat kärsivät tulessa?

"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan" - Ilm. 22:12
"Silloin hän maksaa kullekin hänen tekojensa mukaan" - Matt. 16:27
"Sitä palvelijaa, joka tiesi Herransa tahdon -- rangaistaan monilla lyönneillä. Sitä taas, joka ei tiennyt -- rangaistaan vain muutamilla lyönneillä" - Luuk. 12:47-48

VASTAUS: Raamattu ei kerro, miten pitkä rangaistuksen aika tulessa on. Jumala kuitenkin osoittaa selvästi, että rangaistuksen pituus on suhteessa pahoihin tekoihin.

9. Palaako tuli loputtomasti?

"Katso, he ovat kuin kuivat korret: tuli polttaa heidät; he eivät pelasta henkeään liekin vallasta. Se ei ole hiillos heidän lämmitelläkseen eikä valkea, jonka ääressä istutaan" - Jes. 47:14
"Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. -- ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt" - Ilm. 21:1,4

VASTAUS: Raamatun opetuksen perusteella voidaan todeta, että tuli palaa niin kauan kuin poltettavaa riittää. Raamatussa opetetaan myös, että Jumalan luotua kaiken uudeksi ei ole enää kuolemaa, murhetta eikä kipua. Tuskat ovat lopullisesti poissa, "sillä kaikki entinen on mennyt". Syntisiä rakastava Jumala ei voisikaan kiduttaa ketään loputtomasti.

10. Joutuvatko jumalattomat helvettiin ruumiillisessa muodossa ja tuhotaanko siellä sekä sielu että ruumis?

"Parempi on sinulle, että yksi jäsenistäsi joutuu hukkaan, kuin että koko ruumis menee helvettiin" - Matt. 5:30
"Ennemmin peljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin" - Matt. 10:28
"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava" - Hes. 18:4,19

VASTAUS: Ihminen joutuu helvettiin ruumiillisessa muodossa. Sekä sielu että ruumis tuhoutuvat helvetin tulijärvessä.

11. Miten paholaisen käy helvetissä?

"Perkele, heidän villitsijänsä, heitetään tuli- ja tulikivijärveen" - Ilm. 20:10
"Minä annoin -- puhjeta tulen; se kulutti sinut. Ja minä panin sinut tuhaksi maahan kaikkien silmäin edessä -- eikä sinua enää ole" - Hes. 28:18-19

VASTAUS: Paholainen heitetään tuleen ja poltetaan tuhkaksi kuten muutkin helvettiin joutuvat.

12. Miksi Jumala järjestää helvetin tulen?

"Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hanen enkeleillensä" - Matt. 25:41
"Joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen" - Ilm. 20:15
"Hetkinen vielä, niin jumalatonta ei enää ole. -- jumalattomat hukkuvat, ja Herran viholliset -- katoavat niinkuin savu" - Ps. 37:10,20

VASTAUS: Helvetin tuli on Jumalan keino hävittää paholainen sekä kaikki synti ja kääntymättömät syntiset, jotta pelastuneilla olisi turvallinen iankaikkinen elämä. Näin synnistä tehdään täydellinen loppu. Sen jäljetkin poistetaan tulella. Sen sijaan loputon piina ei kuulu Jumalan suunnitelmaan. Sellainen käsitys halventaa kuvaa rakastavasta taivaallisesta Isästä. Sielunvihollinen haluaa osoittaa Jumalan olevan säälimätön tyranni. Sen vuoksi hän antaa tällaisen käsityksen levitä. Todellisuudessa kukaan ei pääse taivaaseen helvetin pelosta. Jumalan rakkaus vetää ihmiset pelastukseen.

13. Miten syntisten tuhoaminen sopii Jumalan luonnekuvaan?

"Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tieltänsä ja elää" - Hes. 33:11
"Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi" - Joh. 3:17
"Sillä Herra nousee -- tehdäkseen työnsä, oudon työnsä, ja toimittaakseen tekonsa, kumman tekonsa" - Jes. 28:21

VASTAUS: Jumala on aina mieluummin pelastanut kuin tuhonnut ihmisiä. Jumalattomien tuhoaminen helvetin tulessa on Jumalalle niin vieras asia, että Raamattu nimittää sitä "oudoksi työksi". Näyttää siltä kuin Herran sydän itkisi jumalattomien kohtaloa. Hänhän haluaisi rakkaudessaan pelastaa jokaisen. Jos ihminen kuitenkin torjuu Jumalan pelastustarjouksen, Jumalalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin tuhota synnistä kiinni pitävä. Hän haluaa tällä tavoin tuhota synnin täydellisesti koko maailmankaikkeudesta.

14. Minkälaisen uuden maailman Jumala suunnitteli kansalleen palaneen tilalle?

"Lopun hän tekee: ei nouse ahdistus kahta kertaa" - Naah. 1:9
"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu" - Jes. 65:17
"Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt" - Ilm. 21:3-4

VASTAUS:Helvetin tulen tehtyä työnsä Jumala luo maan uudeksi. Hän palauttaa siihen sen alkuperäisen ihanuuden, joka vallitsi Eedenissä ennen synnin tuloa. Synti kaikkine seurauksineen jää taakse. Sairaudet, tuskat, surut ja pettymykset ovat poissa. Jumala on luvannut, että niitä ei tule enää milloinkaan. Hänen kansallaan on täydellinen rauha, ilo ja onni. Koska kipua ja tuskaa ei enää ole, ei kukaan ole enää helvetissä. Se ei enää häiritse pelastettujen iloa.

15. Raamatussa sanotaan jumalattomien joutuvan sammumattomaan tuleen. Mitä se tarkoittaa?

VASTAUS: Raamatussa puhutaan tulesta, joka ei sammu ennen kuin se polttaa kaiken tuhkaksi. Niinpä ennustettiin, ettei tuli, joka hävittää Jerusalemin, sammu (Jer. 17:27). Profetia toteutui, kun Nebukadnessar poltti kaupungin perustuksiaan myöten (2. Aik. 36:19-21). Jokainen kuitenkin tietää, ettei Jerusalem ole nykyisin tulessa. Samoin "Sodoma ja Gomorra -- ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta" (Juuda 1:7).

16. Raamatussa puhutaan iankaikkisesta rangaistuksesta. Mistä siinä on kysymys?

VASTAUS: Kun Raamatussa puhutaan iankaikkisesta rangaistuksesta (Matt. 25:46), on huomattava, että rangaistuksena on kuolema, joka kestää ikuisesti.

17. Raamatussa viitataan niihin, "jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua" (Matt. 10:28). Miten tämä voidaan selittää?

VASTAUS: Sanalla 'sielu' on Raamatussa kolme merkitystä: elävä olento, mieli ja elämä. Tässä kohdassa viitataan iankaikkiseen elämään, jonka Jumala lupaa omilleen valtakunnassaan. Sitä ei voi kukaan riistää ihmiseltä. Jakeen loppuosa osoittaa, että sekä sielu että ruumis tuhotaan helvetissä. Asiaa selventää vastaava kohta rinnakkaistekstissä (Luuk. 12:4-5).

18. Raamatussa sanotaan jumalattomien joutuvan "iankaikkiseen tuleen" (Matt. 25:41). Eikö se sammu lainkaan?

VASTAUS: Raamatussa sanotaan Sodoman ja Gomorran olevan "varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta" (Juuda 1:7). Kuitenkin sanotaan, että tuli "poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit -- varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät" (2. Piet. 2:6). Samoin iankaikkinen tuli tuhoaa jumalattomat. "He tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle" (Mal. 4:3). On huomattava, etteivät Sodoma ja Gomorra enää pala. Tuli teki tehtävänsä. Se on vaikutuksiltaan iankaikkinen. Tehtyään tehtävänsä se sammui, mutta ei ennemmin. Näin on asian laita myös helvetin tulessa.

19. Eikö kertomus rikkaasta miehestä ja Lasaruksesta osoita helvetin olevan ikuinen vaivan paikka (Luuk. 16:19-31)?

VASTAUS: Evankeliumissa todetaan Jeesuksen opetusmenetelmistä, että "ilman vertausta hän ei puhunut heille mitään" (Matt. 13:34). Vertauksia ei tule tulkita kirjaimellisesti. Tämä olisi mahdotontakin ainakin kertomuksessa puiden kuninkaanvaalista (Tuom. 9:8-15). Nyt kyseessä olevassa kertomuksessa on kohtia, joita ei voi ymmärtää kirjaimellisesti. Siinä puhutaan esimerkiksi Aabrahamin helmasta, joka ei voi olla kirjaimellisesti taivaassa, koska Aabraham ei ole siellä vielä itsekään (Hebr. 11:10,16,39-40). Vertausta ei voida ottaa kirjaimellisesti senkään vuoksi, että Jeesuksen sanan mukaan jumalattomat joutuvat tulijärveen vasta sen jälkeen, kun Kristus on saapunut ja viimeinen tuomio julistettu (Matt. 25:31-46). Vasta silloin jokainen saa palkan "tekojensa mukaan" (Ilm. 22:12). Jumalattomat joutuvat helvettiin maailman lopussa (Matt. 13:40-42). Siihen asti kuolleet ovat haudoissaan (Joh. 5:28-29). Kertomuksen tarkoituksena ei ollut kuvata kuolleiden tilaa, vaan osoittaa, ettei ihmisen lopullinen kohtalo riipu hänen ajallisesta menestyksestään.

20. Eikö Raamatussa ole kohtia, joissa mainitaan vaivan kestävän iankaikkisesti?

VASTAUS: On huomattava, että Raamatun alkukielen sana, josta iankaikkinen on käännetty, tarkoittaa sekä määrätynpituista että loputonta aikajaksoa. Joona sanoi joutuneensa tuhoon "iankaikkisesti", vaikka hän oli meripedon vatsassa vain kolme päivää (Joona 2:1,7). Joissakin tilanteissa se tarkoitti elinaikaa, joka päättyi kuolemaan (1. Sam. 1:22,28; 2. Moos. 21:6; Ps. 48:15). Näinhän on jumalattomiinkin nähden. Heidän tuskansa kestää heidän elämänsä loppuun, kunnes kuolevat. Koska jokainen saa palkan tekojensa mukaan, aika helvetissä on eripituinen eri ihmisillä. Jumala toimii rakastavan ja oikeuden mukaisen luonteensa mukaisesti.

SAPATIN ALKAMISAJAT

Paikka: Jämsä

Alku: 17:44, 01/03/2024

Loppu: 17:47, 02/03/2024