OPPI PELASTUKSESTA


8. Kristuksen ja Saatanan välinen taistelu

Koko ihmiskunta on nyt mukana Kristuksen ja Saatanan välisessä suuressa taistelussa, joka koskee Jumalan luonnetta, hänen lakiaan ja hänen ylivaltaansa maailmankaikkeudessa. Tämä taistelu sai alkunsa taivaassa, kun luodusta olennosta, jolle oli annettu valinnan vapaus, itsekorotuksen kautta tuli Saatana, Jumalan vastustaja, joka johti osan enkeleistä kapinaan. Hän toi kapinahengen tähän maailmaan johtaessaan Aadamin ja Eevan syntiin.

Syntiinlankeemuksen seurauksena oli Jumalan kuvan turmeltuminen ihmisessä, luodun maailman joutuminen epäjärjestykseen ja lopulta maailman tuhoutuminen maailmanlaajuisen vedenpaisumuksen yhteydessä. Kaikki luodut tarkkailevat tätä maailmaa, josta tuli koko maailmankaikkeutta koskevan ristiriidan näyttämö. Siinä lopullisesti osoitetaan, että rakkauden Jumala on oikeassa ja että häneen kohdistetut syytökset ovat vääriä. Auttaakseen kansaansa tässä taistelussa Kristus lähettää Pyhän Hengen ja uskolliset enkelit opastamaan, suojelemaan ja vahvistamaan sitä pelastuksen tiellä. (Ilm. 12:4-9; Jes. 14:12-14; Hes. 28:12-18; 1. Moos. 3; Room. 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; 1. Moos. 6-8; 2. Piet. 3:6; 1. Kor. 4:9; Hepr. 1:14.)

9. Kristuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus

Kristus oli täydellisesti kuuliainen Jumalan tahdolle, ja tämä Kristuksen elämä, hänen kärsimyksensä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa on Jumalan järjestämä ainoa keino ihmisen synnin sovittamiseksi, jotta ne, jotka uskon kautta ottavat vastaan tämän sovituksen, saisivat iankaikkisen elämän ja koko luomakunta voisi paremmin ymmärtää Luojan ääretöntä ja pyhää rakkautta. Tämä täydellinen sovitus vahvistaa todeksi Jumalan lain vanhurskauden ja hänen luonteensa laupeuden, sillä se sekä tuomitsee meidän syntimme että hankkii meille anteeksiantamuksen.

Kristuksen kuolema on sijaiskuolema ja hyvityskuolema, se sovittaa ja muuttaa ihmisen. Kristuksen ylösnousemus julistaa Jumalan voittoa turmiovalloista, ja niille, jotka ottavat vastaan sovituksen, se varmistaa heidän lopullisen voittonsa synnistä ja kuolemasta. Se julistaa, että Jeesus Kristus on Herra, jonka edessä on kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä polvistuttava. (Joh. 3:16; Jes. 53; 1. Piet. 2:21,22; 1. Kor. 15:3,4,20-22; 2. Kor. 5:14,15, 19-21; Room. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3,4; 1. Joh. 2:2; 4:10; Kol. 2:15; Fil. 2:6-11.)

10. Pelastuskokemus

Äärettömässä rakkaudessaan ja armossaan Jumala siirsi kaikki meidän syntimme Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Pyhän Hengen johtamina me tajuamme tarpeemme, tunnustamme syntisyytemme, kadumme rikkomuksiamme ja turvaudumme uskossa Jeesukseen, Herraan ja Kristukseen, Sijaiseen ja Esimerkkiin. Tämä usko, joka ottaa vastaan pelastuksen, tulee Jumalan sanan voimasta ja on Jumalan armon lahja.

Kristuksen kautta meidät vanhurskautetaan, otetaan Jumalan pojiksi ja tyttäriksi ja vapautetaan synnin herruudesta. Henki synnyttää meidät uudesti ja pyhittää meidät; Henki uudistaa mielemme, kirjoittaa Jumalan rakkauden lain sydämeemme ja antaa meille voimaa elää pyhää elämää. Hänessä pysyen tulemme jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja omistamme pelastusvarmuuden sekä nyt että tuomiolla. (2. Kor. 5:17-21; Joh. 3:16; Gal. 4:4-7; Tit. 3:3-7; Joh. 16:8; Gal. 3:13,14; 1. Piet. 2:21,22; Room. 10:17; Luuk. 17:5; Mark. 9:23,24; Ef. 2:5-10; Room. 3:21-26; Kol. 1:13,14; Room. 8:14-17; Gal. 3:26; Joh. 3:3-8; 1. Piet. 1:23; Room. 12:2; Hepr. 8:7-12; Hes. 36:25-27; 2. Piet. 1:3,4; Room. 8:1-4; 5:6-10.)

SAPATIN ALKAMISAJAT

Paikka: Jämsä

Alku: 17:44, 01/03/2024

Loppu: 17:47, 02/03/2024